Sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2017. godinu, a na temelju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za  2017. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ („Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/17), Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavilo je javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“, i to:

Opširnije:Javni pozivi Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja ŽP

 

Produžen je rok za dostavljanje prijava na Javni poziv za učešće u aktivnostima podizanja nasada trešnje, jagode i lješnjaka, u okviru projekta Lokalni integrirani razvoj (LIR), koji financira Europska Unija (EU) a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Rok za dostavljanje prijava je 10. 7. 2017. godine do 17:00 sati.

Opširnije:Produžen rok za prijave na Javni poziv za učešće u aktivnostima podizanja nasada trešnje, jagode i...

 

Temeljem članka 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj (broj 8/08 od 4. 12. 2008. godine), članka 10. Pravilnika o prijemu djece u Dječji vrtić i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (broj 80101- 35/12 od 15. 5. 2012. godine) i Odluke 80 101-137/17 Upravno vijeće dječjeg vrtića raspisuje:

JAVNI  NATJEČAJ
za upis djece u dječji vrtić za pedagošku 2017./2018. godinu

Opširnije:Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić za pedagošku 2017./2018. godinu

 

U okviru projekta „Lokalni integrirani razvoj“ (LIR), koji financira Europska Unija (EU) a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), objavljen je Javni poziv za izražavanje interesa za fizička lica iz ruralnih domaćinstava iz odabranih općina i gradova da apliciraju za dodjelu podrške za podizanje nasada trešnje, jagode i lješnjaka.

Opširnije:LIR projekt: Javni poziv za sudjelovanje u aktivnostima podizanja nasada trešnje, jagode i lješnjaka