02.02.2018.godine

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Jedinstveni općinski organ uprave općina Odžak objavljuje INFORMACIJU, da u skladu sa članom 24. stav 1. točka a. Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova: „dodatni radovi na utopljavanju zgrade Općinske uprave Odžak“.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u suradnji sa općinom Odžak, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Odžak i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u


JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred općine Odžak:

 Rekonstrukcija lokalnih cesta na području općine Odžak  - FERP - Faza II

09.08.2017.godine

U skladu s članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH(„Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Jedinstveni općinski organ uprave općina Odžak objavljuje INFORMACIJU, da u skladu s članom 21. stav c. Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga: Izrada i dostava preporučenih pošiljki – rješenja za komunalnu naknadu“, od ovlaštenog poštanskog operatera za vršenje rezerviranih poštanskih usluga (član 24. Zakona o poštama BiH i član 9. Zakon o poštanskom prometu Federacije BiH).

 

 

U sklopu LIR projekta jučer ( 29.06.) održan je sastanak o nastavku implementacije projekta  Vodoopskrbe naselja Vrbovac – Jošava, a vezano za uvođenje Izvođača u posao. Sastanku su nazočili predstavnici UNDP-a Selma Kemalović –Alić , Mirna Dabić Davidović, predstavnik izvođača Roading d.o.o. Gračanica, predstavnik nadzora Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina, predstavnici Općine Ana Ćulap, Jozo Barukčić, Ivo Grgić.

Potkategorije