Provedba ovogodišnjeg  Plana rada Općinskog stožera Civilne zaštite,  s  prioritetom obučavanja i osposobljavanja struktura sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća – obilježili su  redovitu petu  sjednicu  Stožera civilne zaštite na čiji je dnevni red bila uvrštena i Informacija o poduzetim aktivnostima u gašenju nekoliko požara na području općine, 1. ovog mjeseca. Na sjednici je usvojena odluka kojom se s pozicije „namjenska naraspoređena sredstva, kao pričuva Civilne zaštite“, 5 tisuća i 200 KM,  preraspodjele na poziciju „ sredstva predviđena za pripremanje, obuku i vježbe Jedinice opće namjene“.

U sklopu preventivnih mjera zaštite od poplava, Općinski  stožer Civilne zaštite Odžak  nastojati će  s  Civilnom zaštitom Općine   Vukosavlje  izgraditi zajedničkim sredstvima  zemljani nasip, na lokalitetu doma u Mjesnoj zajednici Ada, kako bi se to  područje, podijeljeno entitetskom crtom, zaštitilo od poplava.  Također je na sjednici donesen zaključak  koji se odnosi na primopredaju doniranog vozila od DVD-a za potrebe Civilne zaštite  Odžak, koje služba mora staviti u funkciju u roku od 10 dana. Donesena je i odluka da se za područje mjesnih zajednica  Prud,Vojskova i Zorice uradi jedan nadzemni hidrant, čije će postavljanje  financirati Općinski stožer Civilne zaštite.

Stožer je  upoznat i s  ovogodišnjim planiranim radovima  na poplavnom području Odžačke Posavine  sarajevske  Agencije za vodno područje rijeke Save, te donio  zaključak da se za slijedeću sjednicu, koja bi se trebala održati najdalje za 10-tak dana, pripremi Operativni plan zaštite i spašavanja Općine Odžak od prirodnih i drugih nesreća. Prema Federalnoj upravi civilne zaštite  upućena je zamolba za pomoć  DVD-u  i Službi civilne zaštite u opremi i materijalno tehničkim sredstvima.