Povodom uvođenja u radove za nastavak izgradnje vodovoda Vrbovac - Jošava u općini Odžak, IV faza, održan je  sastanak, na kojem su nazočili načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima Anom Ćulap, Jozom Barukčićem, Ivanom Grgićem, Radinkom Dujak,  predstavnik  izvođača radova ROADING d.o.o. Gračanica, Osman Mujkić, predstavnici poduzeća “PROJEKT“  AD Banja Luka, Predrag Palikuća, Rodoljub Janković, koje će vršiti nadzor kroz ovu fazu izgradnje vodovoda , te predstavnica UNDP-a  Mirna Dabić Davidović.

Do sada su završene dvije faze radova na izgradnji vodovoda Potačani - Jošava.

Izvršeni  radovi u  prvoj fazi se odnose na  izgradnju pumpne stanice u Jošavi, te izgradnju cjevovoda u duljini od 5,7 km. Ugovor za ovu fazu, nakon provedene natječajne procedure, i izbora najpovoljnijeg izvođača, je sklopljen sa poduzećem Š.F. Inženjering d.o.o. Tuzla. Ukupna vrijednost uloženih sredstava u ovoj fazi iznosila je 162.911,20 KM.

Zbog upita mještana općine Odžak, iznosimo kratku informaciju vezanu za dokument „Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak“ koji je bio usvojen na III redovitoj sjednici OV-a Odžak 6.2.2017. godine.

Napominjemo još jednom, da je taj isti Program, Općinsko vijeće Odžak na svojoj IV izvanrednoj sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine (srijeda), Odlukom „Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak“  proglasilo ništavnim, te da isti nije više na snazi!

Naime, u 5. poglavlju poništenog programa, koje se odnosi na površine određene za koncesiju, nije bilo definirano vrijeme na koje bi se koncesija dodijelila.

Dakle, kako ne bi bilo nedoumica, Općinsko vijeće Odžak, u vremenu kad je program bio usvajan, nije imalo saznanja o tome da će se koncesija dodjeljivati na razdoblje od 40 godina!